درباره ی ما :


صاحب امتیاز سایت به نام کاظم لطیفی میباشد.
فروشگاه اینترنت ارزان به فروش انواع کارت شارژ بسته های اینترنتی می پردازد. همچنین کلیه قیمت های محصولات فروشگاه بر اساس نرخ مصوب و قانونی موجود در بازار میباشد و در هنگام خرید نیز میتوانید قیمت ها را مشاهده نمایید.